English below

Ella Mežule & Vivianna Maria Stanislavska
I WANTED TO TELL YOU
ISBN 978-9939-9118-2-8
tirāža 80
RISO druka
Krāsas – fluorescent orange & green
papīrs - Munken pure 90g/m2
cena - 7 euro

Divas sievietes vada dzīvi katra savā ritmā. Laika plūsmā un cilvēcīgu apstākļu nestās takās, abu mākslinieču dzīve gan nesusi, gan devusi, gan radījusi tām domas un jautājumus, kas urda un lūdz pēc atbildēm. Taču personiskākos no tiem mēs ikdienā turam pie sevis un risinām savrupi.
I wanted to tell You ir vizuāla necenzēta saruna starp divām māksliniecēm, kas viena otrai atklājas un vienlaikus arī atbild caur metaforām par to, kas patiešām šķiet svarīgs katras subjektīvajā realitātē te un tagad.
Zīns ir skatāms no abām pusēm, kur katrai mākliniecei ir sava puse stāsta radīšanā, savukārt otra māksliniece cenšas papildināt jau radīto stāstu. Ella Mežule izmantoja fluorescent orange krāsu, bet Vivianna Maria Stanislavska green krāsu.
Zīns tapis ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalsu.

English
Ella Mežule & Vivianna Maria Stanislavska
I WANTED TO TELL YOU
ISBN 978-9939-9118-2-8
copies 80
RISO print
color - fluorescent orange & green
paper - Munken pure 90g/m2
price - 7 euro

Two women lead their life at there own speed. With time and in the path of human circumstances, the lives of both artists brought, gave and created thoughts and questions that beg and ask for answers. However, we keep the most personal ones to ourselves daily and deal with them separately.
I wanted to tell You is a visual uncensored conversation between two female artists who reveal themselves to each other and at the same time respond through metaphors about what seems important in the subjective reality of each here and now.
The zine can be seen from both sides, where each artist has her side in creating the story, while the other artist tries to add to the already created story. Ella Mežule used fluorescent orange color and Vivianna Maria Stanislavska green color.
The zine was made with the support of the State Cultural Capital Fund.Back to Top